(สนามสอบส่วนภูมิภาค) พิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2566 (15 - 17 ก.พ. 2566)
  1. บัญชีสถิตจำนวนนักเรียนเข้าสอบ และกรรมการ กำกับห้องสอบ สนามสอบภูมิภาค
  2. กำหนดการ 
  3. คำกล่าวถวายสังฆทาน
  4. แบบฟอร์มสรุปข้อมูลพิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน 
  5. ตัวอย่างหนังสือนำส่งใบเสร็จรับเงิน
  6. ตัวอย่างข้อความป้ายประชาสัมพันธ์ (มีหรือไม่มีก็ได้ พิจารณาตามความเหมาะสม)
  7. การจัดโต๊ะหมู่บูชา

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf บัญชีสถิตจำนวนนักเรียนเข้าสอบ และกรรมการ กำกับห้องสอบ สนามสอบภูมิภาค |
pdf คำกล่าวถวายสังฆทาน |
docx แบบฟอร์มสรุปข้อมูลพิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน  |
doc ตัวอย่างข้อความป้ายประชาสัมพันธ์ (มีหรือไม่มีก็ได้ พิจารณาตามความเหมาะสม) |
docx ตัวอย่างหนังสือนำส่งใบเสร็จรับเงิน |
pdf การจัดโต๊ะหมู่บูชา |
pdf กำหนดการ PDF |
doc กำหนดการ Word |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,093,235