(สนามสอบกรุงเทพมหานคร ) พิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 (15 - 17 เม.ย. 2566)


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf 1 - บัญชีแสดงจำนวนนักเรียนเข้าสอบ ครั้งที่ 2 ส่วนกลาง+เรือนจำ.pdf |
pdf คำกล่าวถวายสังฆทาน |
doc กำหนดการเริ่มพิธี 15 - 17 เม.ย. 66 |
|

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,093,228