(สนามสอบส่วนภูมิภาค) พิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 (15 - 17 เมษายน 2566)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf บัญชีจำนวนนักเรียนเข้าสอบและกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ |
docx แบบรายงานถวายภัตตาหาร ครั้งที่ 2-2566.docx |
pdf กำหนดการ |
pdf คำกล่าวถวาย |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,093,221