เอกสารประกอบการจัดสรรค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา ส่วนกลาง(กทม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบการรับค่าตอบแทน ส่วนกลาง.rar |
1.2แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูธรรม64(ส่วนกลาง).pdf |
2.1แบบคำขอ-ใบตอบรับ ครูบาลี 64(ส่วนกลาง).pdf |
2.2แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูบาลี 64(ส่วนกลาง).pdf |
3.1แบบคำขอ-ใบตอบรับ พระปริยัตินิเทศก์ 64 (ส่วนกลาง).pdf |
3.2แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน พระปริยัตินิเทศก์ 64.pdf |
รายชื่อพระปริยัตินิเทศก์ ส่วนกลาง(กทม.) ปีงบ 2564.xlsx |
รายชื่อครูธรรมสำหรับโอนค่าตอบแทน งบ 64.pdf |
รายชื่อครูบาลีสำหรับโอนค่าตอบแทน งบ 64.pdf |
สถิติบุคลากรทางการศึกษา สำหรับค่าตอบแทน ปีงบ 2564.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 150,493