แบบรายงานผลงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบธรรม-บาลีสนามหลวงส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักเรียนคณะจังหวัด โรงเรียนบาลีประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์เอกสารประกอบ
1. แบบรายงานผลอุดหนุน สนามสอบ ส่วนกลาง งบ 64.pdf |
2. แบบรายงานผลอุดหนุน สนามสอบ ภูมิภาค งบ 64.pdf |
3. แบบรายงานผลอุดหนุน สนง.สนร.คณะจังหวัด งบ 64.pdf |
4. แบบรายงานผลอุดหนุน รร.บาลีประจำจังหวัด ง.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,363