การบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน เรื่อง “การปฏิบัติงานพุทธศาสนศึกษา” โดย วิทยากรจากกองพุทธศาสนศึกษา อบรมข้าราชการบรรจุใหม่

วันที่อังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา  นางวัฒนา ขอสินกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี และเจ้าหน้าที่ข้าราชการ เข้าบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน ในระบบออนไลน์ Zoom เรื่อง “การปฏิบัติงานพุทธศาสนศึกษา”ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 306,342