พศ.ลงพื้นที่วางแผนดูเเลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ ณ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ พระมหาวิจิตร  ญาณจิตฺโต  รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑ กรมอนามัย  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์  ศูนย์บริการสาธารณะสุข ๑๓ และบริษัท แดรี่พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ลงพื้นที่วางแผนดูเเลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ ถุงคัดแยกขยะติดเชื้อ พร้อมทั้งข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม น้ำปานะ(นม) ให้แก่สามเณรนักเรียน ณ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 306,421