ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษาบาลีออนไลน์

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
📜 การอบรมบาลีออนไลน์ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 2564
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ 43 ปี
💡หัวข้อเสวนา
ความสำคัญของภาษาบาลีในปัจจุบัน
เรียนภาษาบาลีออนไลน์…สำเร็จและนำไปต่อยอดได้จริง
💡กิจกรรม
อบรมพร้อมฝึกปฏิบัติขั้นตอนการเรียนบาลีออนไลน์ผ่านเครื่องมือ IT
🗓วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-16.00

📍ลงทะเบียนได้แล้วที่นี่
https://bit.ly/3882ENu

📍เข้าร่วมงานออนไลน์ผ่าน https://bit.ly/PALImeeting64


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 306,338