การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยประเมินนักเรียนฯ เด็กชายวิวิธวินท์ พัวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร  เด็กชายกันต์ดนย์ ธีระรัฐพงษ์ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร และเด็กหญิงพีรสินี กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 346,581