การประชุมวิพากษ์ร่างแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
         พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวัดหงส์รัตนาราม เพื่อประชุมวิพากษ์ร่างแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยมีคณะอนุกรรมการ ประกอบไปด้วย พระเทพมหาเจติยาจารย์ รองอนุกรรมการ พระเทพเวที นายพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนา ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย ผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวง ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้แทนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และคณะเลขานุการ ในการนี้ ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ (ดร.พิสัณฑ์ นุ่นเกลี้ยง) ผู้จัดทำแผนการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้สรุปแผนการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ในด้านการพัฒนาและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง ๓ แผนก โดยได้นำเสนอข้อมูลที่ปรับแก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและแก้ไขต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,378