พิธีปิดโครงการอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยโครงการจัดระหว่างวันที่ ๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในพิธีปิดได้มีนักเรียนทุกชั้น ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในส่วนกลาง จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมอบรมและร่วมพิธีปิดในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,450