ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นายเดชา ละลีย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายเสกข์จิรา วาสไปรยากาญจ์ นักวิชาการศาสนศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นายเสกข์จิรา วาสไปรยากาญจ์ : ภาพ/ข่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,387