สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เปิดให้ใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD CLASS ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้พัฒนาดิจดิทัลแพลตฟอร์มที่รวบรวมสื่อการสอน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทางสถาบันฯ จัดเตรียมสำหรับห้องเรียนออนไลน์มูลค่าทั้งชุดกว่า 200,000 บาท และสื่อที่ใช้ประกอบการสอนมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท โดยสามารถเข้าดูได้ที่ www.iadclass.com สนใจติดต่อฝ่ายประสานงานวิชาการทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ 02-243-8000 ต่อ 6405-6408คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,770