ขอเชิญชวน โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ก้าวท้าใจ Season 3

          ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างส่งเสริมกิจกรรมทางการของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกเป้าหมาย มีความต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการก้าวท้าใจ Season 3 ในการนี้ กรมอนามัย จึงขอเชิญชวนครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง ID Line  @THNVR หรือทาง  https://activefam.anamai.moph.go.th/KTJSS3

 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,751