โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร

วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้นายเดชา ละลีย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นหัวหน้าในการอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา : ข่าว/ภาพ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,345