เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพพร้อมทั้งสื่อสารแนวทางการปฏิบัติและสนับสนุนการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการ การป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

วันที่ ๒๕  มกราคม ๒๕๖๔ 
นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพระพุทธศาสนศึกษา นางพัทธนันท์  เกตุเเก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ข้าราชการและนักวิชาการ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มาให้คำเเนะนำ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพพร้อมทั้งสื่อสารแนวทางการปฏิบัติและสนับสนุนการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการ การป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ณ  โรงเรียนมังกรกมลาวาสและโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 150,418