ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติ ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พระเทพปริยัติมุนี ประธานคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติ ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ประชุมพิจารณา ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ร่างประกาศ กบป. เรื่องการจัดทำมาตรฐานหนดตำแหน่ง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 150,414