พศ.ลงพื้นที่วางแผนดูเเลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม

วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กรมอนามัย โดยสำนักผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สำนักโภชนาการ และสำนักส่งเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่วางแผนดูเเลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา และถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงคัดแยกขยะติดเชื้อ พร้อมทั้งข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม น้ำปานะ(นม) ให้แก่สามเณรนักเรียน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม วัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 306,449