โครงการ “ต้านภัยโควิด - 19” โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑ ได้มอบถวายนม UHT พร้อมดื่ม จำนวน ๒๘๐ ลัง มูลค่า ๗๐,๐๐๐ บาท ในโครงการ “ต้านภัยโควิด - 19” แก่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๑๑๑ รูป ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 703,571