สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔)
 ดาวน์โหลด


ข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔)
 ดาวน์โหลด

                                                                                                                                                       

ข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ดาวน์โหลด

 

ข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓)
 ดาวน์โหลด

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,295,255