สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ติดตามตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียน วัดตากฟ้า พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายณรงค์  ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นางรพีวรรณ  บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางพัทธนันท์  เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและคณะ เดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการนี้พระเดชพระคุณพระเทพปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง รองเจ้าคณะภาค ๔ ได้นำคณะเยี่ยมชมระบบการคัดกรองและการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขภายในวัด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 703,627