ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้ากราบถวายรายงานเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์

วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา ได้เข้ากราบถวายรายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมต่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เกี่ยวกับคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม (กบป.) และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 150,510