สำหรับอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมเท่านั้น!! (มิใช่แบบกรอกประวัติออนไลน์)

เพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่เพิ่งทำบัตรประชาชน หรือ ยังไม่อัพโหลดรูปภาพประจำตัว หรือ อัพโหลดผิดไฟล์
เรื่อง กรอกประวัติออนไลน์ พระปริยัตินิเทศก์ ครูธรรมฯ ครูบาลีฯ 

ค้นหาเลขที่ https://deb.onab.go.th/th/file/get/file/202104214a5bf6160c39af25818a0bd5992ab93a161032.xlsx
โปรดระบุข้อมูล
กรุณากรอกชื่อ
กรุุกรอกฉายา
โปรดระบุข้อมูล
กรุณาตั้งชื่อภาพว่า "บัตร+เลขที่" เช่น บัตร660
กรุณาตั้งชื่อภาพเป็น รูป+เลขที่ เช่น รูป660 และเป็นภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่น พื้นหลังไม่มีลวดลาย
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 433,988