เลขที่ สำหรับกรอกประวัติ พระปริยัตินิเทศก์ / ครูธรรม / ครูบาลี

                                                                   การกรอกเลขที่

สามารถตรวจสอบเลขที่ โดยดาวโหลดไฟล์เอกสารประกอบด้านล่างสุด และกรอก ในช่อง "เลขที่" ดังตัวอย่างรูปต่อไปนี้

โดยแบ่งเลขที่ออกเป็น 3 ชุด/ตำแหน่ง คือ
1.พระปริยัตินิเทศก์ (เลขที่ 1-650) 
2.ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (เลขที่ 1-3338)
3.ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี (เลขที่ 1-1374)

 

                                   ภาพตัวอย่างไฟล์ค้นหาเลขที่

                                              *****************************************************

                                          คำแนะนำการกรอกประวัติออนไลน์

1. เปิดแถบเมนูหลัก “บริการ” 
2. เลือกเมนู “แบบกรอกประวัติทางการศึกษาพระปริยัติธรรม
3. หากเป็นพระปริยัตินิเทศก์ เลือกเมนู “ตำแหน่งพระปริยัตินิเทศก์
   หากเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เลือกเมนู “ตำแหน่งครูบาลี
   หากเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เลือกเมนู “ตำแหน่งครูธรรม

หรือ
คลิก กรอกประวัติพระปริยัตินิเทศก์
คลิก กรอกประวัติครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
คลิก กรอกประวัติครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม


ไฟล์เอกสารประกอบ
ตรวจสอบเลขที่ ทุกตำแหน่ง ปีงบ 2564 กรอกประวัติออนไลน์.xlsx |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 346,625